Vårt erbjudande

RekryteringsHuset är ett rekryteringsföretag som erbjuder rekrytering, chefsrekrytering, search och konsulttjänster. Vi är en strategisk samarbetspartner för hela eller delar av Er kompetensförsörjning. Vi kännetecknas av lång erfarenhet, samarbete med ledande leverantörer, hög takt vad gäller kompetensutveckling, aktiv omvärldsbevakning och en ambition att ligga i framkant vad gäller utveckling i branschen. Vi följer Kompetensföretagens Allmänna Bestämmelser för Rekryteringsföretag och har både omfattande ansvarsförsäkringar och garantier. Vi arbetar för att leverera högkvalitativa tjänster och bygga långsiktiga relationer med våra kunder och kandidater. Ni kan förvänta Er att mötas av ett brinnande engagemang som du bara kan få i ett småländskt ägarlett bolag.

Hög servicegrad | brinnande engagemang | fokus på långsiktigt hållbart samarbete

Rekrytering | Chefsrekrytering | Search

Vi erbjuder rekrytering av tjänstemän, specialister och chefer. Kompetensbaserad rekrytering, lång erfarenhet, välbeprövade processer, kvalificerad samtalspartner genom hela rekryteringsprocessen, digitala kampanjer / sociala medier, employer branding, gediget kandidatnätverk, garantier.

Second Opinion

Kandidaten genomför ett urval av arbetspsykologiska tester samt får personlig återkoppling på resultaten. Testresultaten analyseras och jämförs med kundens uppsatta kriterier/krav för tjänsten. Vi identifierar styrkor och utvecklingsområden. Ger en bra helhetsbild och värdefull information som beslutsunderlag i en rekryteringsprocess för att kunna förutsäga om en kandidat är lämplig för tjänsten.

Tester

RekryteringsHuset samarbetar med ledande leverantörer av arbetspsykologiska tester. Våra konsulter är certifierade i följande verktyg: OPTO, MPA, ACE, EASI, Hogans HDS och HPI, Matrigma, BKT, MVPI, BasIQ, UPP Personality, UPP Problem Solving samt UPP StepOne Screen. För mer information om testerna:
https://www.master.se
https://www.psykologisk-metod.se
https://www.assessio.se

Karriärcoaching

För dig som privatperson som vill utvecklas i yrkeslivet, få bättre självinsikt, ta nästa kliv i karriären, slipa ditt CV eller träna inför en intervju eller liknande. I vår modell får du även göra ett urval av arbetspsykologiska tester och en personlig återkoppling för ökad medvetande kring styrkor och utmaningar. Detta upplägg är även lämpligt för en chef som behöver hjälp med att coacha en medarbetare att komma vidare i sin karriär.

Kompetensinventering

Vi genomför intervjuer av medarbetarna och kartlägger företagets samlade kompetens. Befintliga eller nya befattningsskrivningar upprättas. Med utgångspunkt från företagets vision och strategi identifierar sedan vi vilka kompetenser som behövs för att skapa förutsättningar till att nå uppsatta mål och visioner. Vi identifierar kompetensgap – vilket ger ett värdefullt underlag till ledningen inför framtida insatser inom kompetensutveckling och rekrytering.

Ledarutveckling

Vi arbetar med coaching för att ge stöd och hjälp till en person som vill lyckas med sin uppgift, lösa sitt problem, hantera sin utmaning eller genomföra en förändring. Coaching handlar om nu och framåt, är handlingsinriktat och fokus på resultat. Den coachade blir själv aktiv och använder sina egna förmågor för att nå sitt mål. Lämpligt vid ex. stöd i ledarskapet, onboarding, kvalificerad samtalspartner vid förändrings- och utvecklingsarbete.

Interimskonsult

RekryteringsHuset har ett nätverk av chefer och kvalificerade specialister med erfarenhet från privat näringsliv och offentlig sektor som är intresserade av uppdrag hos våra kunder. Att ta in en interimskonsult ger stabilitet och trygghet. Det kan även ge nya infallsvinklar, kompetensutveckling och skapa långsiktiga resultat. Alla konsulter genomgår vår chefsrekryteringsprocess, vi säkerställer ansvarsförsäkringar och följer löpande upp så att allt fungerar.

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom olika områden. Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet från chefsroller med tydliga utvecklings- och förändringsuppdrag i kunskapsintensiva organisationer. Utöver våra rekryteringsuppdrag stöttar vi även våra kunder med vissa uppdrag såsom verksamhets- och organisationskonsulter. Låter det intressant? Välkommen att kontakta oss för mer information.